Menu

Licencja FIS dla Mastersów

Członkowie Masters w Polsce będą mogli uzyskać kod FIS dla amatorów w uproszczonej formie za pośrednictwem PZN.

Formularz wniosku o międzynarodową licencję FIS dla amatorów WMA Masters jest do pobrania na stronie TUTAJ

Wniosek o uzyskanie kodu FIS dla amatorów WMA trzeba wydrukować, podpisać i wysłać zwykłą pocztą (PZN założy na tej podstawie fizyczną kartotekę członka).

Dokumenty dla zawodników, FIS Code: https://pzn.pl/strefa-pzn/licencje/

Wszelkie opłaty związane z uzyskaniem kodu będą ponosić amatorzy. Opłaty należy przekazywać na konto podane w deklaracji.

Tłumaczenie fragmentu regulaminu dotyczącego uzyskania kodu FIS.

Osoba odpowiedzialna za przyznawanie kodu FIS: Jakub Michalczuk – jakub.michalczuk@pzn.pl

Dowiedz się więcej o Polish XC Masters

Polish XC Masters