Menu

Strona główna

Inicjatywa Polish XC Masters powstała dzięki grupie entuzjastów narciarstwa biegowego w 2020 roku. Polish XC Masters jest polskim przedstawicielstwem Stowarzyszenia WMA (World Masters Cross-Country Ski Association).

Na początku 2022 roku grupa założycielska w liczbie 14 członków powołała do życia Stowarzyszenie Polish XC Masters.

Następnie w lipcu tego samego roku Polish XC Masters otrzymało numer KRS i zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń.

W sierpniu 2022 roku Stowarzyszenie otrzymało certyfikat dotyczący współpracy PXCM z WMA.

Celem Polish XC Masters jest promowanie sportowej rywalizacji w biegach narciarskich wśród amatorów oraz byłych zawodników wyczynowych poprzez pomoc w utrzymywaniu przez nich wysokiej formy i motywowanie do startów w zawodach.

Polish XC Masters